โปรแกรมกายภาพบำบัดครบวงจร 1 ครั้ง (รักษาออฟฟิศซินโดรม อาการปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเข่า หรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา)

ส่วนลด 5%
filler

ราคา:
1,900 ฿ 2,000 ฿

เกี่ยวกับบริการ

โปรแกรมกายภาพบำบัดครบวงจร 1 ครั้ง (รักษาออฟฟิศซินโดรม อาการปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเข่า หรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา)

โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง-1 ชั่วโมง 15 นาทีในการตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยาและการผ่าตัด เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดหรือบาดเจ็บจากท่าทาง การทำงาน การออกกำลังกาย หรือความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย 

เทคนิคการรักษา

1. Extracorporeal Shockwave Therapy
คลื่นกระแทกที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไปยังเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการอักเสบหรือบาดเจ็บ เกิดการกระตุ้นบริเวณที่บาดเจ็บทำให้เร่งการซ่อมแซมบริเวณดังกล่าว กระตุ้นให้เนื้อเยื่อหลั่งสารลดการอักเสบ ลดอาการปวด และรักษาฟื้นฟูเนื้อเยื่อ
​ มักใช้ในภาวะกลุ่มของโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก (Musculoskeletal Disorder) ได้แก่ ภาวะเอ็นอักเสบต่าง ๆ (Tendinitis) บริเวณ ข้อศอก, ข้อเข่า, พังผืดอักเสบ เช่น รองช้ำ, กล้ามเนื้อตึงจมยึด, หินปูนเกาะเอ็น ในบางครั้งมีการนำมาใช้ในกระดูกที่ติดไม่ดี หรือกระดูกขาดเลือด
เรามักจะหลีกเลี่ยงการใช้ ESWT ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่มีไข้ไม่สบายอยู่ หรือโรคของกล้ามเนื้อกระดูกที่เป็นโรคจากปัญหาภาวะภูมิคุ้มกันต่าง ๆ (Rheumatological Disease) บริเวณที่รักษาไม่ควรมีอาการชา การรับรู้ความรู้สึกลดลง (Neuropathy) หรือมีความไวต่อความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น (Hypersensitivity) หรือ มีแผลเปิด
การรักษาโดย ESWT อาจต้องทำต่อเนื่องหลายครั้งจึงจะดีผลดี ขึ้นกับอาการ และการวินิจฉัยในแง่ของระยะห่างในการรักษาแต่ละครั้งอาจจะอยู่ในช่วง5-10วัน นอกจากนี้ ที่สำคัญคือESWTเป็นเพียงการรักษาเบื้องต้นเมื่อปวดลดลงแล้ว ควรรักษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะนั้น ๆ เช่น เอ็นกล้ามเนื้อตึง หรือ ไม่แข็งแรง ต้องทำท่าบริหารออกกำลังกาย กายภาพบำบัดต่าง ๆ ให้ฟื้นฟูกลับมา
ข้อดี ของการรักษาโดย ESWT เป็นการใช้คลื่นกระแทกทำให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อ (Tissue repair) ด้วยตนเอง ไม่ได้เกิดจากสารภายนอก
ข้อเสีย คือ ขณะที่ทำการรักษาจะมีอาการบาดเจ็บตรงตำแหน่งที่มีการอักเสบ หรือบาดเจ็บ เพื่อให้เกิดการรักษาตัวบริเวณนั้น แต่สามารถปรับพลังงานขณะยิง ให้เหมาะสม ให้อาการเจ็บอยู่ในระดับที่ทนได้

2. High Power Laser therapy
หลักการที่สำคัญของเลเซอร์ในการรักษาโรคทางกล้ามเนื้อและกระดูกคือ Photomechanical & biostimulation นั่นคือ การใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ (photon) ผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเอ็นชั้นต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล์ ขึ้นกับการปรับพลังงานเลเซอร์ที่ใช้ ได้แก่
เลเซอร์มีผลจากตัวลำแสงเอง (photomechanical effect) ทำให้เกิดการกระตุ้นปลายประสาท (free nerve ending) เกิดการยับยั้งกระบวนการปวดโดย gait control mechanism และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลือง (microcirculation stimulation) จึงมีผลในการลดอาการปวด บวม และอักเสบ
เลเซอร์มีผลของความร้อน (thermal effect) ทำให้หลอดเลือดขยายตัว (vasodilatation) นำเลือดและ oxygen มาเลี้ยงเซลล์มากขึ้น เร่งการกำจัดของเสีย (metabolite) และ proinflammatory mediator ต่าง ๆ จึงช่วยลดการอักเสบ การบวม รวมถึงทำให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่าง ๆ มากขึ้นจึงช่วยลดการตึง ทำให้กล้ามเนื้อเอ็นผ่อนคลาย (muscle relaxation)
ที่สำคัญเลเซอร์ยังมีจุดเด่นในเรื่อง biostimulation effects หรือ promote healing & recovery โดยกลไกการปรับพลังงานของเซลล์ (ATP) จากกระตุ้นการขนส่ง oxygen ไปยัง mitochondria ภายในเซลล์ที่รวดเร็วขึ้น ผลจาก ATP ที่มากขึ้นทำให้เซลล์มีการซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ที่รวดเร็วขึ้น มากขึ้น
เลเซอร์สามารถใช้ในการรักษาภาวะที่เกี่ยวข้องกับ การอักเสบ หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง ได้แก่

 • Tendinitis or tenosynovitis เช่น rotator cuff syndrome, lateral epicondylitis, patellar tendinitis ช่วยลดปวดในระยะเฉียบพลันได้ดี
 • Osteoarthritis, bursitis, synovitis
 • Trauma และ sports injury ต่าง ๆ
 • อาการปวดและชาที่เกิดจากเส้นประสาท (neuropathic pain) การกดทับเส้นประสาท เช่น radiculopathy, sciatica, carpal tunnel syndrome
 • ลดอาการบวมจากการอักเสบ
 • รักษาแผลเปิด เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ
 • ลดอาการตึงของแผล หรือ อาการตึงของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ เช่น frozen shoulder, Muscle & tendon tightness
 • Myofascial pain ช่วยลดอาการปวดและตึงที่เกิดจากกล้ามเนื้อตึงหรือจมยึด (trigger point) ได้อีกด้วย
 • ลดอาการระบม จากการรักษาอื่น ๆ เช่น คลื่นกระแทก (Extracorporeal shockwave therapy), การฝังเข็มคลายจุด (Dry needling)

การรักษาด้วย laser สามารถทำได้ทุกวันในกรณีที่เป็นการรักษาเพื่อลดปวดเฉียบพลัน และแพทย์อาจพิจารณาเว้นวันทำการรักษาในกรณีที่ต้องการฟื้นฟูเนื้อเยื่อ แต่สามารถทำได้ถึง 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์ การรักษาอาจทำได้ตั้งแต่ 3–15 ครั้ง แล้วแต่โรคและภาวะที่เป็นอยู่ตอนนั้น
การรักษาโดยเลเซอร์ลดปวด เป็นการรักษาที่ขณะทำการรักษาไม่รู้สึกเจ็บ ทำให้เป็นทางเลือกในการรักษาเบื้องต้นสำหรับหลายๆ ภาวะ หลังทำการรักษามักสบายขึ้น แต่หากเป็นการบาดเจ็บหรืออักเสบที่มาก ผลการลดปวดอาจอยู่ได้ไม่นาน มักต้องมาทำซ้ำต่อเนื่องจนกว่าอาการจะดีขึ้น การใช้เลเซอร์ประกอบกันกับการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดอื่น ๆ ได้แก่ Extracorporeal Shockwave Therapy, Magnetic Stimulation, Cold compression ให้เหมาะสมกับโรคและระยะโรค จะทำให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

แพ็คเกจนี้รวม

การรักษาทางกายภาพบำบัดเฉพาะทาง 6 การรักษา ได้แก่

1. การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 
2. การรักษาด้วยคลื่นกระแทก 
3. การรักษาด้วยแสงเลเซอร์พลังงานสูง 
4. การให้ความเย็นต่อเนื้อเยื่อด้วยแผ่นประคบเย็น 
5. การบำบัดรักษาด้วยมือหรือหัตถบำบัด 
6. การให้คำปรึกษา การแนะนำ และการสอนโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านด้วยตนเอง 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาแจ้งให้นักกายภาพบำบัดทราบโรคประจำตัว ยารักษาโรคประจำตัว อาการแพ้ต่อยาหรือสารเคมีต่างๆ ประวัติการรักษาในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการผ่าตัดหรือใส่อุปกรณ์ต่างๆ


การดูแลหลังเข้ารับบริการ

ผลข้างเคียงหลังการรักษา อาจมีผิวหนังแดง ระคายเคืองในบริเวณที่ทำ shockwave สักพัก บางรายมีอาการปวดตึง ระบม 1-2 วันหลังการรักษาด้วย shockwave แต่เมื่ออาการหายไป อาการปวดที่เป็นจะดีขึ้น


เกี่ยวกับคลินิก

 

The S Physiotherapy and Pain Center

- ซอย สวนพลู 8, แขวง ทุ่งมหาเมฆ, เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 
- เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 12.00-20.00 น. / หยุดวันอาทิตย์
กดดูแผนที่ https://goo.gl/maps/pdKFrG7Wvc9Zhn7g9
- มีที่จอดรถ (ฟรี)
- โทร. 02-2874922
- จ่ายบัตรเครดิตได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้เกิน 1 ครั้งต่อ 1 บริการ)
 • หากท่านที่ได้ทำการชำระเงินผ่าน “การโอนเงินทางธนาคาร” ท่านสามารถ ยืนยันหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ Line @evercare หรืออีเมล support@ever.healthcare
 • ท่านสามารถ "ชำระเงินที่คลินิก" ได้ภายในวันที่เข้ารับบริการ
 • สามารถจองคิวเพื่อรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากท่านได้สั่งจองสิทธิ์ และ ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำ E-Voucher ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของคลินิก ในสาขาที่ท่านได้ระบุไว้ ที่โดยแจ้ง ชื่อ - นามสกุล ของผู้สั่งจองเพื่อเข้ารับบริการ ประวัติการชำระเงินของท่านจะอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • E-Voucher ดังกล่าว หากมีการชำระเงินมาแล้ว จะไม่มีวันหมดอายุ