โปรโมชั่นทันตกรรม

พบ 62 โปรโมชั่น

Showing 1 - 36 of 62 products
View
ส่วนลด 10%
รีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ ฟันบนและล่าง
ส่วนลด 59%
รีเทนเนอร์ (แบบใส)พร้อมตรวจสุขภาพฟัน
Little Honey Dental Clinic Extraction Wisdom Tooth
Little Honey Dental Clinic Extraction for Primary Tooth
Little Honey Dental Clinic Injection
Little Honey Dental Clinic Diastema Closure
Little Honey Dental Clinic Composite Filling
Little Honey Dental Clinic Amalgam Filling
Little Honey Dental Clinic Scaling &  Root Planing
Little Honey Dental Clinic Full Mouth Scaling
Little Honey Dental Clinic X-ray dental CT scan (3D)
Little Honey Dental Clinic X-ray Panoramic Film (OPG)
Little Honey Dental Clinic X-ray Periapical Film
Annual comprehensive dental check up
Dental full month rehabilitation/reconstruction (Comprehensive program)
Dental full month rehabilitation/reconstruction (Advance program)
Dental full month rehabilitation/reconstruction (Basic program)
ส่วนลด 8%
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่ ฟันบนและล่าง
วีเนียร์ Porcelain (Empress Esthetics)
วีเนียร์ Porcelain E-max
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
จัดฟันแบบใส Invisalign Comprehensive
จัดฟันใส Crystal Smile Comprehensive
จัดฟันใส Crystal Smile Moderate
วีเนียร์ Porcelain E-max
วีเนียร์ Porcelain empress