โปรโมชั่นทันตกรรม

พบ 61 โปรโมชั่น

Showing 1 - 36 of 61 products
View
ส่วนลด 10%
The Arch Dental Clinic รีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ ฟันบนและล่าง
ส่วนลด 59%
The Arch Dental Clinic รีเทนเนอร์ (แบบใส)พร้อมตรวจสุขภาพฟัน
Little Honey Dental Clinic Extraction Wisdom Tooth
Little Honey Dental Clinic Extraction for Primary Tooth
Little Honey Dental Clinic Injection
Little Honey Dental Clinic Diastema Closure
Little Honey Dental Clinic Composite Filling
Little Honey Dental Clinic Amalgam Filling
Little Honey Dental Clinic Scaling &  Root Planing
Little Honey Dental Clinic Full Mouth Scaling
Little Honey Dental Clinic X-ray dental CT scan (3D)
Little Honey Dental Clinic X-ray Panoramic Film (OPG)
Little Honey Dental Clinic X-ray Periapical Film
The S Dental and Cosmetic Annual comprehensive dental check up
The S Dental and Cosmetic Dental full month rehabilitation/reconstruction (Comprehensive program)
The S Dental and Cosmetic Dental full month rehabilitation/reconstruction (Advance program)
The S Dental and Cosmetic Dental full month rehabilitation/reconstruction (Basic program)
ส่วนลด 8%
The Arch Dental Clinic รีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่ ฟันบนและล่าง
โรงพยาบาลยันฮี วีเนียร์ Porcelain (Empress Esthetics)
โรงพยาบาลยันฮี วีเนียร์ Porcelain E-max
โรงพยาบาลยันฮี ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
Asoke Montri Dental Clinic จัดฟันแบบใส Invisalign Comprehensive
Bangkok Smile Dental Clinic จัดฟันใส Crystal Smile Comprehensive
Bangkok Smile Dental Clinic จัดฟันใส Crystal Smile Moderate
Bangkok Smile Dental Clinic วีเนียร์ Porcelain E-max
Bangkok Smile Dental Clinic วีเนียร์ Porcelain empress