บริการ Home Care

พบ 26 โปรโมชั่น

Showing 1 - 26 of 26 products
View
ส่วนลด 67%
EW Villa Medica แพ็คเกจ IV ดริปวิตามิน C และ D
ส่วนลด 10%
PREDICTIV Digital Twin DNA analysis Package by Predictiv
Covid-19 test at Home, PCR SWAB (for 100 person)
Covid-19 test Drive-Thru, ANTIGEN SWAB (for 1 person)
Covid-19 test at Home, PCR SWAB (for 20 person)
ส่วนลด 38%
Covid-19 test at Home Service, PCR SWAB (for 4 person)
Covid-19 Test at Home, PCR SWAB (for 30 person)
Covid-19 test at Home, PCR SWAB (for 50 person)
Covid-19 test Drive-Thru, PCR SWAB (for 1 person)
โรงพยาบาล บํารุงราษฎร์ Allergy Free At Home – PET Lover
โรงพยาบาล บํารุงราษฎร์ Allergy Free At Home – Home Lover
โรงพยาบาล บํารุงราษฎร์ Allergy Free At Home – Food Lover
ส่วนลด 52%
EW Villa Medica Pro Supreme Immune Booster ฉีดวิตามินซี ทำ HBO หรือ Ozone Therapy 10 ครั้ง