โปรแกรมฟื้นฟูศักยภาพสมองและความจำ (CERC)

ส่วนลด 45%
filler

ราคา:
3,000 ฿ 5,500 ฿

เกี่ยวกับบริการ

เกี่ยวกับบริการ

ศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพสมองและความจำ (CERC) 

ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติ ของการทำงานของสมองด้านการรู้คิดและสติปัญญา โดยมีการเสื่อมของความจำเป็นอาการเด่น และมี อาการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ และอารมณ์ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมีความ บกพร่องทางด้านการรับรู้ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการคิด และการตัดสินใจ แต่ไม่มีการสูญเสียระดับ ความรู้สึกตัว อาการของภาวะสมองเสื่อมจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ จากระยะเริ่มแรกที่มี อาการเล็กน้อย เป็นระยะกลางที่มีอาการระดับปานกลาง และต่อมาเป็นระยะสุดท้ายซึ่งมีอาการสมอง เสื่อมรุนแรงมาก ในผู้สูงอายุไทย

ผู้สูงวัยที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อม
ผู้สูงวัยที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อม หากได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจจากลูกหลานและคนในครอบครัว พร้อมทั้งได้รับการตรวจประเมินภาวะทางร่างกาย 
ความจำ และอารมณ์ รวมถึงการเลือกทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองอย่างเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ช่วยเสริมสร้างภาวะทางจิตใจ และทำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะมี การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสติปัญญาการรู้คิด
ด้านพฤติกรรม และด้านอารมณ์และอาการทางจิต ซึ่งทำให้เกิดอาการและอาการแสดง (สถาบัน เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข. 2548) ดังนี้ 
1.ด้านสติปัญญาการรู้คิด (cognition) 
อาการที่ปรากฏเริ่มแรกที่เด่นชัดที่สุด คือ ความจำบกพร่อง โดยจะเริ่มสูญเสีย ความจำใหม่ ๆ และความจำระยะสั้น ในระยะ แรกจะสังเกตว่า ผู้สูงอายุลืมง่าย เช่น ลืมชื่อคนที่คุ้นเคย ลืมสิ่งของที่เคยวางเป็นประจำอยู่ที่ไหน ลืมการนัดหมาย มีปัญหาในการเลือกใช้คำ รวมถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 2. ด้านพฤติกรรม 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ สมองเสื่อมจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว บางรายอาจจะแสดงอารมณ์ โกรธอย่างรุนแรง อาจมีอาการวุ่นวาย  (agitation) อาจเดินหลงทางออกนอกสถานที่โดยไม่มีจุดหมาย 

 3. ด้านอารมณ์และอาการทางจิต                                                                                     การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และอาการทางจิตมักจะเกิดไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงในด้านสติปัญญาการรู้คิดและด้านพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ 

  เกี่ยวกับแพ็คเกจ

  • 1 Month Program ฟื้นฟูสมองและ ความจำ (CERC) แบบไม่จำกัดครั้ง

  • FREE ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ด้านสมองและอายุรกรรมก่อนเริ่มเพื่อประเมินศักยภาพ

   เกี่ยวกับสถานบริการ

    ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้ก่อตั้งโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย โดยเน้นการฟื้นฟูดูแลร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจ  ที่ดีให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว เราให้ความใส่ใจตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่ง การจัดวาง ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย สะดวก ปลอดภัย ทุกอย่างได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย และการใช้งานที่ดีภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และสวยงาม
   คณะผู้บริหารโครงการเล็งเห็นความสำคัญ และได้ศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริการ Nursing Home ของไทย และต่างประเทศมากกว่า 400 แห่ง เพื่อนำมาพัฒนางานด้านบริการ Nursing Home ของไทย

   Payment & Security

   AliPay American Express Bancontact BLIK Diners Club Discover eNETS FamilyMart Giropay Hana Card HSBC Bank iDEAL JCB Lawson Mastercard Multibanco MB WAY Pay Easy PayU Przelew24 7-Eleven SOFORT Trustly Visa WeChat Pay

   Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.