โปรแกรมตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม

filler

ราคา:
45,000 ฿

เกี่ยวกับบริการ

DNA Family โปรแกรมตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรค หรือมีประวัติคนในครอบครัว โรคทางพันธุกรรมหลายโรคมักเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อให้ทราบว่าตนเองมียีนแฝง หรือเป็นพาหะนำโรคหรือไม่ เพื่อวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของลูกน้อยในอนาคตได้ จำนวน 60+ รายการ

 

แพ็คเกจนี้รวม 

รายการในหมวดการตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง Hereditary Cancer

 • มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
 • มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
 • มะเร็งลําไส้ (Colorectal cancer)
 • มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer)
 • มะเร็งระบบประสาทและสมอง (Nervous system/brain cancer)
 • มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
 • มะเร็งทางเดินปัสสาวะ (Renal/urinary tract cancer)
 • มะเร็งผิวหนัง (Melanoma)
 • มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid cancer)
 • มะเร็งเนื้อเยื่อชนิด Sarcoma
 • มะเร็งเม็ดเลือด (Hematologic cancer)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)


รายการในหมวดการตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Heart Disease

 • กลุ่มโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia)
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดแดงผิดปกติ (Arteriopathies)
 • กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (Cardiomyopathy)
 • ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ (Familial Hypercholesterolemia)


รายการในหมวดการตรวจความเสี่ยงโรคเพื่อการวางแผน ครอบครัว (Family planning)

 • Alpha-thalassemia
 • Beta-thalassemia
 • Bloom syndrome
 • Canavan disease
 • Citrullinemia type 1
 • Congenital disorder of glycosylation (PMM2-related)
 • Cystic fibrosis and other CFTR-related disorders
 • Dihydrolipoamide dehydrogenase deficiency (DLD)
 • DMD-related dystrophinopathy*
 • Familial dysautonomia Familial hyperinsulinism
 • Fanconi anemia type C
 • FKTN-related disorders (including Walker-Warburg syndrome)
 • Fragile X syndrome*
 • Galactosemia (GALT-related) Gaucher disease
 • GJB2-related DFNB1 nonsyndromic hearing loss and deafness
 • Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency*
 • Glycogen storage disease type la
 • Glycogen storage disease type II (Pompe disease)
 • HBB-related hemoglobinopathies (including sickle cell disease)
 • Krabbe disease
 • Maple syrup urine disease (MSUD) type 1A
 • Maple syrup urine disease (MSUD) type 1B
 • Medium chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency
 • Mucolipidosis type IV
 • Mucopolysaccharidosis type I (including Hurler, Hurler-Scheie, and Scheie syndromes)
 • Nemaline myopathy 2
 • Neuronal ceroid-lipofuscinosis (CLN3-related)
 • Niemann-Pick disease type A/B
 • Pendred syndrome Phenylalanine hydroxylase deficiency (including phenylketonuria (PKU))
 • Polycystic kidney disease (PKHD1-related)
 • Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1/
 • Refsum disease (PEX7-related)
 • Smith-Lemli-Opitz syndrome
 • Spinal muscular atrophy
 • Tay-Sachs disease/hexosaminidase A deficiency
 • TMEM216-related disorders (including Joubert syndrome 2 and Meckel syndrome 2)
 • Tyrosinemia type I
 • Usher syndrome type IF/PCDH15-related disorders
 • Usher syndrome type IIA/USH2A-related disorders
 • Usher syndrome type IIIA
 • Zellweger spectrum disorder (PEX1-related)

 

แพ็คเกจนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย
 • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
 • ผู้ป่วย หรือมีประวัติคนในครอบครัว เป็นโรคทางกรรมพันธุ์

*การตรวจดีเอ็นเอ เป็นการตรวจเพื่อหาข้อพิสูจน์ หรือหาความผิดปกติของร่างกาย ผ่านการใช้สารดีเอ็นเอจากเลือด เซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม หรือเนื้อเยื่อจากร่างกาย ช่วยบ่งบอกถึงระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย เช่น รู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายในอนาคต เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคความดันโลหิต รู้ความเสี่ยงโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม เพื่อวานผนการมีบุตร

 

ก่อนเข้ารับบริการ

 • งดน้ำและอาหาร ก่อนทำการตรวจ อย่างน้อย 30 นาที
 • เก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลาย
 • ตอบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมและสุขภาพ
 • รับผลตรวจของคุณ

 

เกี่ยวกับคลินิก

W9 Wellness Center

ชั้น 3 โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • MRT พระราม 9 
 • ดูแผนที่ https://g.page/w9-wellness-center?share
 • เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง 
 • มีที่จอดรถ 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้เกิน 1 ครั้งต่อ 1 บริการ)
 • หากท่านที่ได้ทำการชำระเงินผ่าน “การโอนเงินทางธนาคาร” ท่านสามารถ ยืนยันหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ Line @evercare หรืออีเมล support@ever.healthcare
 • ท่านสามารถ "ชำระเงินที่คลินิกได้ภายในวันที่เข้ารับบริการ
 • สามารถจองคิวเพื่อรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากท่านได้สั่งจองสิทธิ์ และ ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำ E-Voucher ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของคลินิก ในสาขาที่ท่านได้ระบุไว้ ที่โดยแจ้ง ชื่อ - และ นามสกุล ของผู้สั่งจองเพื่อเข้ารับบริการ ประวัติการชำระเงินของท่านจะอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • E-Voucher ดังกล่าว หากมีการชำระเงินมาแล้ว จะไม่มีวันหมดอายุ