แพ็คเกจตรวจสุขภาพทั่วไป + Healthy Heart

ส่วนลด 3%
filler

ราคา:
20,000 ฿ 20,550 ฿

เกี่ยวกับบริการ

ตรวจเช็คสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทางหัวใจ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ

ผู้ที่ควรตรวจ

ผู้ที่มีความเสี่ยงระดับกลาง ได้แก่ ผู้ที่มีปัจจัยใด ๆ 2 ข้อ จากด้านล่างนี้ สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นโรคเขาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคอ้วน

แพ็คเกจรวมอะไรบ้าง

 • ตรวจร่างกายทั่วไป 
 • ตรวจเลือด
  • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขนะออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 

หมายเหตุ

 - ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563                                                                                 - รับบริการได้ที่ศูนย์หัวใจ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14                           - กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง                                                                                                                                  - ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ                                                                                                      - ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้                                    - ไม่มีสมุดรายงานผล