เจาะเลือดตรวจหาเชื้อ HIV

ส่วนลด 23%
filler

ราคา:
420 ฿ 546 ฿

เกี่ยวกับบริการ

การตรวจหาภูมิคุ้นเคย หรือบางคนเรียก ภูมิคุ้มกัน (antibody) ของร่างกายที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในปัจจุบัน จะเป็นการตรวจในรูปแบบที่สามารถให้ผลได้ใน 1-2 ชั่วโมงหลังการตรวจ ซึ่งผลที่ได้ จะเป็นผลที่ย้อนหลังไปประมาณ 1 เดือน ยกตัวอย่าง หากคุณไปมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมาเมื่อคืน แล้วไปตรวจในรูปแบบ Anti-HIV ผลตรวจที่ได้ จะไม่ได้ยืนยันว่า การมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ได้ป้องกัน เมื่อคืนของคุณนั้น มีความปลอดภัย ถึงแม้ว่าผลเลือดจะออกมาเป็นลบก็ตาม (Negative = ไม่พบเชื้อเอชไอวี) โดยทั่วไป แพทย์จะอธิบายได้ว่า เชื้อจะอยู่ในช่วงระยะฟักตัว และจะยังตรวจไม่พบด้วย วิธีการตรวจแบบ Anti-HI


แพ็คเกจนี้รวม

 • ค่าเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ HIV 1 ครั้ง 
 • สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม ค่าบริการคลินิก 200 บาท

 

ก่อนเข้ารับบริการ

 • ไม่ต้องอดข้าวหรือน้ำ

 

การดูแลหลังเข้ารับบริการ

 • ผลเลือดเป็นลบ หรือ non-reactive ผู้เข้ารับการตรวจไม่มีเชื้อ หรืออาจยังไม่พบเชื้อ เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัว เรียกว่าผลลบลวง ซึ่งหากมีการติดเชื้อ จะสามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้ ดังนั้นจึงควรมาตรวจซ้ำอีกครั้งในระยะ 3-6 เดือน หรือ และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จะเน้นย้ำเกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้ผลเลือดเป็นลบตลอดไป (การใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน) พร้อมแนะนำให้มาตรวจเอชไอวีเป็นระยะ (ทุก 3 – 6 เดือน)​ หากผลเลือดเป็นบวก ผลเลือดเป็นบวก หรือ reactive เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา และรับยาต่อไป ซึ่งสามารถใช้สิทธิการรักษา และรับยาได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนตามสิทธิ (ประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพ) เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และส่งต่อเพื่อรับบริการดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็น ตรวจ CD4, รักษาโรคฉวยโอกาส เมื่อมีการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส, ตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อม เมื่อถึงเกณฑ์กินยาต้านไวรัส​ หากผลเลือดเป็น Invalid ผู้ที่มีผลเอชไอวีเป็นบวกแต่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ คือ ผู้ที่ทานยาอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้เชื้อไวรัสถูกระงับไว้ภายในร่างกาย กล่าวคือ เชื้อไวรัสถูกระงับไว้จนกระทั่งการตรวจเลือดไม่สามารถค้นพบเชื้อไวรัสในตัวอย่างเลือดได้ ผู้ที่มีสถานะตรวจสอบไม่พบเชื้อเอชไอวี ไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ผู้อื่นได้ ถึงแม้ว่าจะยังมีผลการตรวจเอชไอวีเป็นบวก แต่ก็จำเป็นต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงสถานะตรวจสอบไม่พบเชื้อเอชไอวีนี้เอาไว้

 

เกี่ยวกับคลินิก

MedConsult Clinic

The Racquet Club อาคาร 2 ชั้น 3 ซ. สุขุมวิท 49/9 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 • BTS สถานีพร้อมพงษ์
 • ตึก The Racquet Club อาคาร 2 ชั้น 3
 • กดดูแผนที่ https://g.page/DrDonnaRobinson?share
 • เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 19.00 น.

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการ สามารถใช้ได้ ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้เกิน 1 ครั้งต่อ 1 บริการ)
 • หากท่านที่ได้ทำการชำระเงินผ่าน การโอนเงินทางธนาคาร ท่านสามารถ ยืนยันหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ Line @evercare หรืออีเมล support@ever.healthcare
 • ท่านสามารถ "ชำระเงินที่คลินิก" ได้ภายในวันที่เข้ารับบริการ
 • สามารถจองคิวเพื่อรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากท่านได้สั่งจองสิทธิ์ และ ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำ E-Voucher ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของคลินิก ในสาขาที่ท่านได้ระบุไว้ ที่โดยแจ้ง ชื่อ - และ นามสกุล ของผู้สั่งจองเพื่อเข้ารับบริการ ประวัติการชำระเงินของท่านจะอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • E-Voucher ดังกล่าว หากมีการชำระเงินมาแล้ว จะไม่มีวันหมดอายุ