ตรวจปัสสาวะ สำหรับผู้หญิง/ผู้ชาย

ส่วนลด 23%
filler

ราคา:
250 ฿ 325 ฿

เกี่ยวกับบริการ

การตรวจปัสสาวะ, การตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด, การตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ หรือการตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ : Urinalysis หรือ Urine test หรือ Urinary analysis หรือเรียกย่อว่า UA หรือ U/A) คือ การตรวจวิเคราะห์น้ำปัสสาวะเพื่อดูลักษณะทางกายภาพ สารเคมี และตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อค้นหาความผิดปกติและประเมินความเสี่ยงในบางโรคเบื้องต้นจากน้ำปัสสาวะ* การตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีประโยชน์อย่างมาก จัดเป็นการตรวจพื้นฐานที่แพทย์ที่นิยมใช้ เนื่องจากเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจได้ทันทีในคนทุกเพศทุกวัย ไม่มีผลข้างเคียงหรือทำให้เจ็บตัว การตรวจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่สูงเกินไป จึงมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ไม่แพง และรู้ผลได้เร็วภายใน 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี้ตัวผู้เข้ารับการตรวจก็ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร หรือยาที่กินเป็นประจำอยู่ก่อนด้วย และที่สำคัญที่สุดก็คือ การตรวจปัสสาวะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของไตและระบบปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจได้หลายอย่าง รวมทั้งอาจทำให้ทราบถึงความเจ็บป่วยบางอย่างในร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจจากการพิจารณาปริมาณสารเคมีต่าง ๆ ที่ขับออกมากับปัสสาวะได้ด้วย (เพราะไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ขับของเหลวและของเสียออกจากร่างกาย เมื่อเลือดไหลผ่านไต ไตจะทำหน้าที่กรองของเหลวส่วนเกินและของเสียในเลือด แร่ธาตุ สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งยาออกไปเป็นน้ำปัสสาวะ น้ำปัสสาวะจะไหลออกจากไตผ่านท่อไตไปสะสมรวมกันที่กระเพาะปัสสาวะ จากนั้นจะถูกขับออกทางจากร่างกายผ่านท่อปัสสาวะ) ด้วยเหตุนี้ การตรวจนี้จึงเป็นหนึ่งในรายการตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งถ้าพบมีความผิดปกติแพทย์ก็จะให้การตรวจอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุต่อไป 

 

ก่อนเข้ารับบริการ

 • แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจปัสสาวะหากมีการกินยาหรือวิตามินเสริมบางชนิด เช่น วิตามินบี, กลุ่มยาขับปัสสาวะ (Diuretics) ที่ใช้ลดความดันโลหิต, กลุ่มยาปฏิชีวนะ (Erythromycin), ยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาวัณโรค, กลุ่มยารักษาช่องทางเดินปัสสาวะ (Trimethoprim), ยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ที่ใช้บรรเทาอาการปวดจากโรคระบบทางเดินปัสสาวะ, ยาเฟนิโทอิน (Phenytoin) ที่ใช้ป้องกันและควบคุมอาการชัก, ยาแก้หวัดแก้ไข้ (วิตามินซีที่มีการกินคู่กับยาปฏิชีวนะ)
 • ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนหรือใกล้มีประจำเดือนควรเลื่อนการตรวจปัสสาวะออกไปก่อนจนกว่าประจำเดือนจะหมด แล้วจึงค่อยมาทำการตรวจในภายหลัง เพราะการตรวจปัสสาวะในช่วงที่มีประจำเดือนจะมีโอกาสสูงที่เลือดประจำเดือนจะปนเปื้อนลงไปในตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บเพื่อส่งตรง ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะจะพบขึ้นสูงกว่าความเป็นจริงได้
 • ผู้ที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์ (X-ray) และได้รับสารสะท้อนรังสีหรือสารทึบรังสีเพื่อการตรวจอวัยวะภายในบางจุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่เกิน 3 วัน ควรหลีกเลี่ยงการตรวจปัสสาวะ
 • เฉพาะการตรวจปัสสาวะนั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีการเตรียมตัว สามารถทำการตรวจได้ทันทีทุกช่วงเวลา ตรวจได้ในคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ และไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร หรือยาที่กินอยู่ประจำก่อนการตรวจ แต่ในกรณีที่มีการตรวจอย่างอื่นในช่วงเวลาเดียวกันร่วมด้วย อาจต้องมีการงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ

การดูแลหลังเข้ารับบริการ

หลังการตรวจปัสสาวะผู้รับการตรวจสามารถกลับได้บ้านตามปกติ เพราะเป็นการตรวจที่ไม่มีความเสี่ยงหรือมีอันตรายใด ๆ และมีขั้นตอนการตรวจที่ใช้เวลาไม่นาน แต่ต้องรอผลการตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล ส่วนตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บได้จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป

แพทย์ผู้สั่งตรวจปัสสาวะจะเป็นผู้ประเมินผลการตรวจ ซึ่งอาจเป็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่แต่ละบุคคลไปพบ เช่น สูตินรีแพทย์ แพทย์ที่เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฯลฯ โดยแพทย์จะนำมาแปลผลร่วมกับอาการผิดปกติ ประวัติการเจ็บป่วยของผู้เข้ารับการตรวจ การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจอื่น ๆ ก่อนที่จะสรุปผลการตรวจ หลังจากนั้นจึงค่อยนัดผู้เข้ารับการตรวจกลับมาฟังผลและพูดคุยปรึกษาแพทย์อีกครั้ง 

 

เกี่ยวกับคลินิก

MedConsult Clinic

The Racquet Club อาคาร 2 ชั้น 3 ซ. สุขุมวิท 49/9 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 • BTS สถานีพร้อมพงษ์
 • ตึก The Racquet Club อาคาร 2 ชั้น 3
 • กดดูแผนที่ https://g.page/DrDonnaRobinson?share
 • เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 19.00 น.

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้เกิน 1 ครั้งต่อ 1 บริการ)
 • หากท่านที่ได้ทำการชำระเงินผ่าน “การโอนเงินทางธนาคาร” ท่านสามารถ ยืนยันหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ Line @evercare หรืออีเมล support@ever.healthcare
 • ท่านสามารถ "ชำระเงินที่คลินิกได้ภายในวันที่เข้ารับบริการ
 • สามารถจองคิวเพื่อรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากท่านได้สั่งจองสิทธิ์ และ ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำ E-Voucher ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของคลินิก ในสาขาที่ท่านได้ระบุไว้ ที่โดยแจ้ง ชื่อ - และ นามสกุล ของผู้สั่งจองเพื่อเข้ารับบริการ ประวัติการชำระเงินของท่านจะอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • E-Voucher ดังกล่าว หากมีการชำระเงินมาแล้ว จะไม่มีวันหมดอายุ

Payment & Security

AliPay American Express Bancontact BLIK Diners Club Discover eNETS FamilyMart Giropay Hana Card HSBC Bank iDEAL JCB Lawson Mastercard Multibanco MB WAY Pay Easy PayU Przelew24 7-Eleven SOFORT Trustly Visa WeChat Pay

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.