กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ ตามอาการ 10 ครั้ง

ส่วนลด 40%
filler

ราคา:
12,000 ฿ 20,000 ฿

เกี่ยวกับบริการ

เกี่ยวกับบริการ

กายภาพบำบัด เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 

 • การฝึกยืนทรงตัว การทรงตัวในราวหัดเดิน
 • การฝึกการพูด อ่านออกเสียง
 • การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
 • การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู
 • การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ
 • การประคบเย็น / การประคบอุ่นช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล
 • การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม
 • การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุง การฝึกยืนทรงตัวการทรงตัวในราวหัดเดิน การหัดเดิน
 • การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และทำให้การ ทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น
 • การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน การได้รับการดูแลรักษาถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติกระดูกสันหลังเสื่อม

เกี่ยวกับแพ็คเกจ

 • กายภาพบำบัดแบบ customise ตามอาการ โดยนักกิจกรรมบำบัดและนักสันทนาการด้านผู้สูงอายุ จำนวน 10ครั้ง ไม่มีวันหมดอายุ 
 • Free! ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เฝ้าตามอาการจำนวน 5 ครั้ง

  เกี่ยวกับสถานบริการ

   ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ได้ก่อตั้งโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย โดยเน้นการฟื้นฟูดูแลร่างกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจ  ที่ดีให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัว เราให้ความใส่ใจตั้งแต่โครงสร้าง การตกแต่ง การจัดวาง ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย สะดวก ปลอดภัย ทุกอย่างได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย และการใช้งานที่ดีภายใต้บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และสวยงาม
  คณะผู้บริหารโครงการเล็งเห็นความสำคัญ และได้ศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริการ Nursing Home ของไทย และต่างประเทศมากกว่า 400 แห่ง เพื่อนำมาพัฒนางานด้านบริการ Nursing Home ของไทย