ข้อมูลการประกันสุขภาพ

ทีมเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทและคอยให้ความช่วยเหลือท่านให้ผ่านขั้นตอนที่มีรายละเอียดต่างๆนี้ได้อย่างสะดวกสบาย  หากท่านต้องการทราบว่าประกันของท่านนั้นครอบคลุมการรักษาพยาบาลของท่านหรือไม่ ท่านสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเบิกประกันสุขภาพ

เรามีบริษัทประกันภัยคู่สัญญาหลายแห่ง ที่เราสามารถเรียกเก็บค่ารักษาโดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยท่านสามารถเบิกค่ารักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่บริษัทประกันไม่ใช่คู่สัญญากับโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยสามารถสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งให้บริษัทประกัน เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของท่าน

ท่านสามารถดูรายชื่อบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญาได้ดังนี้:

รายชื่อบริษัทประกันในไทย

 • Aetna Health Insurance (Thailand) PCL
 • Allianz Ayudhya
 • American International Assurance Co., Ltd.
 • Apex Health Insurance
 • AWP - Southeast Insurance Public Company Limited
 • Bangkok Insurance Public Company Limited 
 • Cigna Insurance PCL
 • Compagnie Generale Du Siam Co., Ltd.
 • Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.
 • FPG Insurance (Thailand) PCL
 • FWD Life Insurance Public Company Limited
 • Generali Insurance (Thailand) PCL (PA)
 • Generali Life Assurance (Thailand) PCL
 • Health Benefit Consultants Co., Ltd.
 • Krung Thai AXA Life Insurance Co., Ltd.
 • LawtonAsia (Europ Assistance) - Premier International Healthcare
 • LMG Insurance Public Company Limited
 • LUMA CARE Co., Ltd.
 • Med-Sure Services Limited
 • Mittare Insurance Co., Ltd
 • MSIG Insurance (Thailand) PCL 
 • Muang Thai Life Assurance PCL
 • Ocean Life Insurance PCL
 • Phillip Life Assurance PCL (Group)
 • Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
 • QBE Insurance 
 • Safety Insurance Public Company Limited
 • SCB Life Assurance Public Company Limited
 • Siam Life Insurance Co., Ltd
 • Southeast Life Insurance PCL
 • Syn Mun Kong Insurance PCL
 • Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
 • Viriyah Insurance Co., Ltd.
 • Southeast Insurance – LAMP

รายชื่อบริษัทประกันในต่างชาติ

 • ADAC-Schutzbrief Versicherung
 • Aetna / Goodhealth Worldwide (Asia Pacific) Limited
 • Aetna Global Benefit : [ HK, China,USA, Middle East, Europ]
 • Aetna Global Benefits (USA)
 • AIG TRAVEL ASIA PACIFIC PTE LTD.
 • AIU Insurance Company Limited (OTAI Only)
 • Al Koot Insurance & Reinsurance Company
 • Allianz Worldwide Care Limited
 • Allied Insurance Company of the Maldives  PVT
 • AXA Hospicare
 • AXA Insurance Public Company Limited
 • AXA PPP Health Care Limited
 • Baoviet Insurance Corporation
 • Baoviet Interglobal
 • Blue Cross Blue Shield Plans
 • Bupa Global Latin America
 • BUPA International
 • Cigna International [USA, UK, China]
 • CMN
 • Customer Care Pty Ltd
 • Daman Health Insurance
 • DavidShield International Medicine Insurance
 • Delaware American Life Insurance Company [Metlife]
 • Dynamiq
 • GeoBlue
 • GlobalHealth Asia Limited
 • GMMI/FEP (U.S. Federal Employees Plan)
 • Healix International 
 • Healix New Zealand Ltd
 • Health 360 Ancillary WLL
 • Health 360°
 • HTC Worldwide Incorporated Medicine System Ltd [HTH]
 • Incorporated Medical Systems Limited [IMS]
 • InterGlobal [ NZI ]
 • International Claims Services
 • International Health Insurance Denmarks  [Bupa IHI]
 • International Medical Group [ IMG]
 • Island Home Insurance Company - Staywell Guam Inc
 • JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.
 • Kyoei Fire and Marine Insurance Company
 • Liberty Insurance Limited
 • LUMA CLAIMS 
 • Malteser Hilfsdient GmbH
 • Medical Administrators International (MAI) 
 • MetLife (Delaware American Life Insurance Company)
 • MetLife (MSH CHINA)
 • Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (PA & HEALTH)
 • Mobility Saint-Honore (MSH)
 • Morgan Price International Healthcare Limited (Non-Contract)
 • MSH China Enterprise Service Co., th  [ MetLife MSH China ]
 • Mutuelle Des Patentes Et Liberaux (MPL)
 • National Health Insurance Company – Daman
 • National Life & General Insurance
 • Nippon Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
 • Northcott Global Solutions
 • Now Health International
 • Oversea Insurance (On Process)
 • P.T. Global Asistensi Manajemen Indonesia
 • Pacific International [Pacific cross, Medsure]
 • Paramount Healthcare Management 
 • Ping An Health Insurance Company Ltd.
 • PPP Health Care Limited
 • PT. Asuransi Sinar Mas
 • Q Life & Medical Insurance Company [QLM]
 • Quality Health Management
 • Seven Corners, Inc.
 • Sompo Insurance 
 • TakeCare Insurance Company,INC
 • Tiecare*/Global Benefits Group
 • Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
 • TRICARE 
 • TRICARE US (Retiree)
 • United Health International, Inc.
 • United Health International, Inc. [ Accept group only :Global Solutions, Expat, Expatriate]
 • United Healthcare International (Global Solutions) 
 • William Russell Ltd.

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าท่านควรติดต่อบริษัทประกันภัยของท่าน เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ของท่านจะอนุญาตให้เรียกเก็บเงินโดยตรงหรือไม่และสำหรับขั้นตอนประเภทใด


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : support@ever.healthcare หรือ Line @evercare