วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Prevnar 13) at home

filler

ราคา:
4,070 ฿

เกี่ยวกับบริการ

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Prevnar 13 (Adult Package) at home

การติดเชื้อปอดอักเสบ นิวโมคอคคัส พบได้บ่อยในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในคนปกติ อาการของการเชื้อมักไม่รุนแรง แต่ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตได้ แนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 

กลุ่มที่แนะนำ

อายุ 65 ปีขึ้นไป (หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี แต่มีโรคประจำตัว กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด)

วิธีการให้

 • 2 เข็ม ห่างกัน 1 ปี
 • ถ้าเริ่มด้วย Prevnar ควรห่าง Pnuemo อย่างน้อย 8 อาทิตย์
 • ถ้าเริ่มด้วย Pneumo ควรห่างจาก Prevnar อย่างน้อย 1 ปี 

ข้อห้าม

แนะนำให้ฉีดห่างจาก Influenza vaccine เป็นเวลา 4 อาทิตย์ เนื่องจากอาจมีผลลดประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิของ Prevnar ลงเล็กน้อย
   

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • กรณีซื้อวัคซีน 5 ท่านขึ้นไป ไม่มีค่าบริการนอกสถานที่
 • กรณีซื้อวัคซีนน้อยกว่า 5 ท่าน มีค่าบริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท
 • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 • ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีน และอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีน และจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท ต่อ 1 ครั้ง

 

เกี่ยวกับคลินิก 

Bumrungrad International Hospital

 • 33 ซอย สุขุมวิท 3, แขวง คลองเตยเหนือ, เขต วัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110
 • ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - ศูนย์บริการ การรักษาพยาบาลถึงบ้าน (เปิดให้บริการ 8:00 - 20:00น.)
 • เวลาทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)
 • กดดูแผนที่ https://g.page/bumrungradthailand?share

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวแก่ผู้เข้ารับบริการ และ 1  สิทธิ์ สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้ง เท่านั้น 
 • หากท่านที่ได้ทำการชำระเงินผ่าน “การโอนเงินทางธนาคาร” ท่านสามารถ ยืนยันหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ Line @evercare หรืออีเมล support@ever.healthcare
 • ท่านสามารถ "ชำระเงินที่โรงพยาบาลได้ในวันที่เข้ารับบริการ
 • สามารถจองคิวเพื่อรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากท่านได้สั่งจองสิทธิ์ และชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำ E-Voucher ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของคลินิกในสาขาที่ท่านได้ระบุไว้ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้สั่งจองเพื่อเข้ารับบริการ ประวัติการชำระเงินของท่านจะอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว