คลินิกทันตกรรม

พบ 40 โปรโมชั่น

Showing 1 - 36 of 40 products
View
Little Honey Dental Clinic Extraction Wisdom Tooth
Little Honey Dental Clinic Extraction for Primary Tooth
Little Honey Dental Clinic Extraction for Permanent Tooth
Little Honey Dental Clinic Injection
Little Honey Dental Clinic Diastema Closure
Little Honey Dental Clinic Composite Filling
Little Honey Dental Clinic Amalgam Filling
Little Honey Dental Clinic Scaling &  Root Planing
Little Honey Dental Clinic Full Mouth Scaling
Little Honey Dental Clinic X-ray dental CT scan (3D)
Little Honey Dental Clinic X-ray Panoramic Film (OPG)
Little Honey Dental Clinic X-ray Periapical Film
โรงพยาบาลยันฮี วีเนียร์ Porcelain (Empress Esthetics)
โรงพยาบาลยันฮี วีเนียร์ Porcelain E-max
โรงพยาบาลยันฮี ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
ส่วนลด 10%
The Arch Dental Clinic ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light
Asoke Montri Dental Clinic จัดฟันแบบใส Invisalign Comprehensive
Bangkok Smile Dental Clinic จัดฟันใส Crystal Smile Comprehensive
Bangkok Smile Dental Clinic จัดฟันใส Crystal Smile Moderate
Bangkok Smile Dental Clinic วีเนียร์ Porcelain E-max
Bangkok Smile Dental Clinic วีเนียร์ Porcelain empress
ส่วนลด 7%
Bangkok Smile Dental Clinic ฟอกสีฟันด้วย "Truly" สำหรับ 2 ท่าน
Bangkok Smile Dental Clinic ฟอกสีฟันด้วยระบบ "Truly" Laser
Bangkok Smile Dental Clinic ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
Bangkok Smile Dental Clinic ขูดหินปูนด้วยระบบ AIRFLOW
Bangkok Smile Dental Clinic ขูดหินปูน
Kitcha Dental Clinic - เชียงใหม่ ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™