40 ปี บำรุงราษฎร์ จัดเต็มเอาใจคนไทยทั่วหน้า
40 ปี บำรุงราษฎร์ ทั้งที จัดเต็มเอาใจคนไทยทั่วหน้า 40% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน และส่วนลด 20% ค่ายา เวชภัณฑ์ Lab และ X-Ray ที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน วันนี้ถึง 31 ธค. 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร 1378
บํารุงราษฎร์ผู้ป่วยส่วนลด

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy