(หยุด) หย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายวัยทอง

ภาวะฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) บกพร่อง หรือวัยทองในผู้ชาย นอกจากจะทำให้คุณผู้ชายเกิดอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย อารมณ์แปรปรวน และระบบเผาผลาญผิดปกติแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศตามมาอีกด้วย

การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

  • การรักษามาตรฐานหลักการใช้ยาในกลุ่ม Phosphodiesterase type 5 inhibitors ซึ่งจะออกฤทธิ์ให้หลอดเลือดบริเวณองคชาติขยายตัวชั่วคราว ทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

ปัจจุบันมีการป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ให้เป็นรุนแรงโดยโปรแกรมการฟื้นฟูหลอดเลือดที่ไปยังองคชาติ โดยการฟื้นฟูแบ่งเป็น 2 วิธี คือ

  • การใช้คลื่นกระแทกหรือ Low Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy (LI-ESWT)
  • การฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นหรือ Platelet Rich Plasma Injection (PRP) ที่องคชาติ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูความเสื่อมของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงองคชาติและช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้น

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy