สังเกตหน่อย ดวงตาลูกน้อยปกติหรือเปล่า?

โดยโรคตาที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่

  • ตาเข หรือที่เรียกทั่วไปว่าตาเหล่ ตาส่อน ตาเอก
  • หนังตาตก อาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้
  • ท่อน้ำตาอุดตัน ทำให้มีน้ำตาคลอและไหลออกจากช่องตาคล้ายร้องไห้
  • ตาขี้เกียจ หรือ Lazy Eye คือตามองได้ไม่ชัด
  • สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
  • โรคจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม
  • เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

การรักษาโรคตาในเด็ก บางโรคอาจแค่ปรับพฤติกรรมหรือใช้อุปกรณ์กระตุ้นการใช้สายตา พร้อมกับใช้เทคนิคทางการแพทย์ แต่บางโรคอาจต้องได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง ดังนั้น หากพบว่าดวงตาลูกมีความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ เพราะหากปล่อยไว้นานจนเด็กโตมากและหยุดพัฒนาการทางสายตาไปแล้ว อาจรักษาได้ยากและหมดโอกาสหายขาดหรืออาจเกิดโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้

ที่มา: โรงพยาบาลเวชธานี

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy