ตรวจป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

อีกหนึ่งโรคที่สตรีต้องตระหนักถึง “มะเร็งปากมดลูก” สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ราว 10,000 ราย/ปี และผู้เสียชีวิตจากโรค 52% หรือวันละ 14 ราย !

โดยสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก 99% มาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดก่อมะเร็ง หรือ ชนิดความเสี่ยงสูง ซึ่งการติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ ฉะนั้น #ผู้หญิง ทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์จึงมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกได้

ดังนั้น คุณผู้หญิงจึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก และควรหมั่นสังเกตตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยอาการ และรักษาได้อย่างทันท่วงที

ที่มา: โรงพยาบาลเวชธานี

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy