งอเข่า มากกว่า 90 องศาบ่อย เสื่อม 5-10 เท่า!

งอเข่า ปัญหาข้อเข่าที่พบบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ข้อเข่าเสื่อม หากปล่อยให้เสื่อมมากอาจกระทบต่อการใช้ชิวิตประจำวัน รวมทั้งทำให้ข้อต่ออื่น ๆ ปวดและเสียสมดุลไปด้วย เช่น ข้อเท้า ข้อสะโพก หลัง ไหล่ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงตามลำดับ โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณรอบเข่าโรคประจำตัวบางอย่าง น้ำหนักตัวที่มากเกินไปและลักษณะท่านั่งโดยมีงานวิจัยพบว่าการงอเข่ามากกว่า 90 องศา เช่น การนั่งยอง ๆ คุกเข่า พับเพียบ ขัดสมาธิ จะทำให้เกิดแรงกด 5 – 10 เท่าของน้ำหนักตัว ส่งผลให้กระดูกข้อเข่าเสื่อมเร็วและมากขึ้นนอกจากนี้อายุที่มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ เข่าเสื่อม สภาพตามกาลเวลาและการใช้งานด้วยเช่นกัน

งอเข่า ภาวะข้อเข่าเสื่อมจะมีความรุนแรงขึ้น

“ภาวะข้อเข่าเสื่อมจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่รีบเข้ารับการรักษาโดยอาจมีเสียงเข่าลั่นตอนใช้งาน เช่น ขณะลุกยืน เดิน ขึ้นลงบันได มีอาการปวดตอนเริ่มต้นขยับเข่านอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการบวม แดง ร้อน ซึ่งบ่งบอกว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมรุนแรงมากขึ้น หากปล่อยไว้อาจทำให้ข้อเข่าผิดรูปจนลุกเดินลำบากหรือเดินไม่ได้เลย”

ที่มา: โรงพยาบาลเวชธานี

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy