รีวิวเลื่อนขากรรไกร โรงพยาบาลยันฮี

ขจัดปัญหาหน้าเบี้ยว คางยื่น ฟันเหยิน ฟันไม่สบกันด้วยการทำศัลยกรรมเลื่อนขากรรไกรโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกรโรงพยาบาลยันฮี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเกี่ยวกับ ฟัน และกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ ด้วยการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ภายใต้การดูแลจาก ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontics) ทีมทันตแพทย์สหสาขาที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้าน ด้วยระบบส่งต่อภายในที่เชื่อมโยงกับศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทำงานเป็นทีม วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Review, การจัดฟัน, เลื่อนขากรรไกร, ตัดขากรรไกรเดี่ยว, ผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดขากรรไกรบน, ผ่าตัดขากรรไกรล่าง, เลื่อนขากรรไกร, โรงพยาบาลยันฮี.Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Review, การจัดฟัน, เลื่อนขากรรไกร, ตัดขากรรไกรเดี่ยว, ผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดขากรรไกรบน, ผ่าตัดขากรรไกรล่าง, เลื่อนขากรรไกร, โรงพยาบาลยันฮี.

ลักษณะของผู้ที่ควรผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน อาทิ

  • ขากรรไกรบนยื่นออกมามาก ริมฝีปากนูนอูมมากผิดปกติ
  • คางยื่นออกมามาก
  • คางหลุบหรือคางหดสั้นมาก
  • ขากรรไกรล่างหรือฟันหน้าล่างคร่อมฟันบน
  • หน้าเบี้ยว
  • ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ
  • หน้าบิดเบี้ยวจากกระดูกขากรรไกร
  • หุบริมฝีปากไม่ได้
  • มีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจในขณะหลับ
  • จัดฟันแบบธรรมดาไม่สำเร็จ

Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Review, การจัดฟัน, เลื่อนขากรรไกร, ตัดขากรรไกรเดี่ยว, ผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดขากรรไกรบน, ผ่าตัดขากรรไกรล่าง, เลื่อนขากรรไกร, โรงพยาบาลยันฮี.Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Review, การจัดฟัน, เลื่อนขากรรไกร, ตัดขากรรไกรเดี่ยว, ผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดขากรรไกรบน, ผ่าตัดขากรรไกรล่าง, เลื่อนขากรรไกร, โรงพยาบาลยันฮี.Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Review, การจัดฟัน, เลื่อนขากรรไกร, ตัดขากรรไกรเดี่ยว, ผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดขากรรไกรบน, ผ่าตัดขากรรไกรล่าง, เลื่อนขากรรไกร, โรงพยาบาลยันฮี.Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Review, การจัดฟัน, เลื่อนขากรรไกร, ตัดขากรรไกรเดี่ยว, ผ่าตัดขากรรไกร, ผ่าตัดขากรรไกรบน, ผ่าตัดขากรรไกรล่าง, เลื่อนขากรรไกร, โรงพยาบาลยันฮี.

ศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy