Home Isolation คืออะไร?
การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ Home Isolation 
  • ห้ามออกจากที่พัก และห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้าน
  • ห้ามเข้าใกล้หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตรแยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุด และความเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
  • ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว
  • ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ
  • แยกซักเสื้อผ้า และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก
  • ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
  • แยกขยะ โดยมัดปากถุงขยะให้แน่น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการกักตัวที่บ้าน หรือการดูแลตัวเอง หากคุณติดโควิด19

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโควิดขณะทำ Home Isolation

เกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยโควิดสำหรับการทำรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

Book COVID-19 Home Isolation Active Care Package

Book COVID-19 RT-PCR Swab Test

Book COVID-19 Antigen Rapid Test

คอวิด-19

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy