อาการของผู้ที่ติด COVID-19 หลังจากได้รับวัคซีนแล้วติดเชื้อ
อาการของ COVID-19 หลังได้รับวัคซีนแล้วติดเชื้อ
การฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้ทำให้ติด อาการจะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รุนแรงเท่าหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วมีแนวโน้มที่จะหายจากโรคโควิด-19 เร็วขึ้น หลังจากฉีดวัคซีน 2 โดสแล้วติดเชื้อ อาการเหล่านี้คืออาการหลักที่อาจเกิดขึ้น:
  1. ปวดหัว
  2. น้ำมูกไหล / คัดจมูก
  3. จาม
  4. เจ็บคอ
  5. สูญเสียกลิ่น
หมายเหตุ:
  • อาการ "ดั้งเดิม" ของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นได้ แต่มีโอกาสน้อยกว่ามาก เช่น อาการไอต่อเนื่อง
  • หากได้รับการฉีดวัคซีนและเริ่มมีอาการ แนะนำให้ตรวจ COVID-19 โดยทันที โดยเฉพาะหากคุณอาศัยอยู่หรือทำงานใกล้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy