หายจากโควิดแล้ว เป็นอีกได้ไหม?

หายจากโควิดแล้ว เป็นอีกได้ไหม?

หายจากโควิดแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก ผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้ได้ชั่วขณะ หรือสร้างขึ้นมาต้านทานได้ต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้อย่าเพิ่งวางใจเพราะมีโอกาสเป็นโควิดซ้ำได้ เนื่องจากที่ภูมิคุ้มกันลดลง และจากเชื้อที่กลายพันธุ์ที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่สามารถป้องกันได้ 100% เหมือนกับโรคบางโรค เช่น โรคหัด โรคอีสุกอีใส ที่เป็นแล้วจะไม่เป็นอีกตลอดชีวิต ดังนั้นเราควรปฏิบัติตัวตามมาตรฐานวิถีใหม่ คือ สวมแมสก์ ล้างมือ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ

วิธีดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและห่างไกลจากเชื้อโควิด-19


1. ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องออกนอกเคหะสถาน หรือแหล่งที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก
2. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น งดรับประทานของดิบ หรือของสุก ๆ ดิบ
3. หมั่นทำความสะอาด ล้างและเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์
4. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ช้อน แก้วน้ำ
5. งดการอยู่ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วยที่ไอ จาม
6. งดการเดินทางไปยังพื้นที่ มีการเสี่ยงของโรคระบาด
7. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ควรเว้นระยะห่างทางสังคม
8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก
9. ปิดปากและจมูกเมื่อมีการจามหรือไอ
10. ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

**หากมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบพบแพทย์ทันที** 

Covid-19สุขภาพโควิด-19

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy