วิธีตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR และ Antigen ต่างกันอย่างไร
วิธีตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR & Antigen
1. วิธี RT-PCR ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (เก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจมูก และคอ)
ประโยชน์
  • วินิจฉัยโรคเพื่อการรักษา
  • สามารถออกใบรับรองแพทย์ เพื่อข้ามพรมแดน หรือบินไปต่างประเทศ Fit to Fly Certificate
ข้อดี
  • มีความแม่นยำสูง
  • เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19
  • สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ที่มีปริมาณน้อยๆ ในตัวอย่างได้หลายชนิด เช่น สารคัดหลั่งทางเดินหายใจ น้ำลาย เลือด และอุจจาระ
  • ระยะเวลาวิเคราะห์ผล LAB ภายใน 24 ชั่วโมง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

Book COVID-19 RT-PCR Swab Test

Book COVID-19 RT-PCR Swab Test (Drive Thru)

 

2. วิธี Rapid Test ตรวจคัดกรองเชื้อ หา Antigen (เก็บตัวอย่างจาก สารคัดหลั่งจมูก)
ประโยชน์
  • ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรค
ข้อดี
คอวิด-19

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy