ระยะห่างของวัคซีนโควิด-19 เข็ม1และ2 นานที่สุดคือเท่าไหร่
ระยะห่างของวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2

1. วัคซีนโควิดซิโนแวค (Sinovac) ฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน หรือ 2-4 สัปดาห์
2. วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ฉีดจำนวน 2 เข็มห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และพิจารณาให้เลื่อนได้ถึง 16 สัปดาห์ถ้าจำเป็น
3. วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) ฉีดจำนวน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วัน

หมายเหตุ :
- หากกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนล่าช้า ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนโควิด 19 ในครั้งที่ 2 โดยเร็วที่สุด ไม่จำเป็นต้องเริ่มฉีดใหม่ สามารถนับต่อเนื่องได้เลย
- ในกรณีที่มีอาการแพ้ชนิดรุนแรงของเข็มที่ 1 ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาวัคซีนชนิดอื่นต่อไป
Covid-19ฉีดวัคซีนสุขภาพโควิด-19

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy