ผู้คนหรือกลุ่มบุคคลใดควรได้รับวัคซีนก่อนผู้อื่น
บุคคลทั่วไปควรได้รับวัคซีน แต่ขณะนี้มีการผลิตวัคซีนได้ในจำนวนจำกัดและมีข้อมูลการฉีดในประชากรบางกลุ่มเท่านั้น กรมควบคุมโรคจึงกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนตามลำดับ เริ่มจากพื้นที่ที่มีการระบาดก่อน ได้แก่
  1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
  3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประชากรกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้บางชนิดเท่านั้น)
  4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น อสม./อสต. ทหาร ตำรวจ จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

คำถามวัคซีน Covid-19 ที่พบบ่อยสำหรับคุณแม่

7 กลุ่มโรคประจำตัว ที่ควรได้รับวัคซีน COVID-19 

วิธีดูว่าคุณเป็นผู้เสี่ยงติดโควิดทางคนรอบข้างหรือไม่

ข้อควรรู้และปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีนโควิด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

Book COVID-19 Antibody Test

คอวิด-19

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy