ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรไม่ให้ส่งต่อเชื้อโรค
ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรไม่ให้ส่งต่อเชื้อโรค

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 "ขยะหน้ากากอนามัย" ถือเป็นขยะชนิดหนึ่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน และเป็นขยะที่ส่งต่อเชื้อโรคได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นเราทุกคนจึงควรทิ้งหน้ากากอนามัยแบบถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย

วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย
  2. ใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัย โดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย
  3. ทำตำหนิหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่
  4. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน
  5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากาก มัดให้แน่น
  6. ใส่ถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น แต่สำหรับผู้มีความเสี่ยง ต้องแยกสังเกตอาการ ให้ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุง 2 ชั้น แล้วราดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5%) ก่อนมัดปากถุงให้แน่น
  7. เขียนกำกับบนถุงว่าขยะติดเชื้อ
  8. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปิด
  9. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือถ้าไม่สะดวกให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันที

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

6 สิ่งที่สัมผัสแล้วต้องล้างมือทันที เพื่อป้องกันโควิด-19

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

5 สิ่่งที่ควรทำเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านระหว่างการระบาดของ COVID-19

ข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการติด "โควิด19" ขณะรับประทานอาหาร

ดื่มเหล้า ทำไมถึงเป็นสาเหตุให้เสี่ยงติดโควิด-19

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

Book COVID-19 Antigen Rapid Test

คอวิด-19

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy